Waardevolle samenwerking met Avans Hogeschool.

Joris van Ekert - Playground - 14 sep 2016
Waardevolle samenwerking met Avans Hogeschool.

WAR, wat is dat?

Lef, ambitie en passie voor het vak - de ideale mix voor iedereen die zijn eerste stap zet op de arbeidsmarkt. Joris van Ekert en Martijn Vervoordeldonk zijn twee bekende gezichten binnen de Academie voor Industrie en Informatica in Avans Hogeschool. Zij spelen namelijk een belangrijke rol binnen de opleiding Communicatie en Multimedia Design. De WAR (Werkveld Adviesraad) waarin Have A Nice Day een positie vult, vormt een rode draad gedurende de hele opleiding. Een opleiding die Have A Nice Day heel wat te bieden heeft.

 

De WAR is een adviesraad die bestaat uit vertegenwoordigers uit het werkveld. Deelnemers van de adviesraad adviseren in het algemeen over het beroepsprofiel, de aansluiting op de arbeidsmarkt en andere zaken die bijdragen aan praktijkgericht onderwijs. Joris schuift al een aantal jaar aan bij de opleiding Communicatie en Multimedia Design (CMD).

1.waardevolle_samenwerking.jpg

Hoe gaat het er aan toe in de adviesraad?

Joris: "Wij proberen waarde toe te voegen aan de fundamentele insteek van de opleiding CMD. Middels de Werkveld Adviesraad CMD proberen wij om de studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Hiervoor brainstormen we regelmatig met deelnemers van de adviesraad om ideeën te ontwikkelen waarmee we de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt versterken. Alle kennis die vergaard wordt leidt tot verbetering van het nieuwe curriculum."

"Onze actieve rol binnen de adviesraad leidde ertoe dat Avans Hogeschool ons vroeg om deel te nemen aan andere events binnen de opleiding als: de stagemarkt, speed-meet, Young Talent voor Innovatie dag (YTI) en de afstudeerzittingen. Dit zorgt ervoor dat wij binnen de opleiding CMD als een van de eerste bureaus nieuw talent ontdekken. Hun frisse blik stimuleert ons team, wat resulteert in hoger rendement voor onze klanten."

Wat maakt de adviesraad voor CMD zo waardevol voor jullie?

 

Joris: “De adviesraad geeft ons inzicht over kennis en kunde van huidige en toekomstige studenten. Zo weten we precies wat we aan ze hebben.”

 

Martijn vult aan: "Bijvoorbeeld, recentelijk afgestudeerden hebben een groot voordeel; zij zijn namelijk nog kneedbaar. Houding en gedrag zijn door ons nog te beïnvloeden waardoor ze op de juiste manier inzetbaar zijn voor ons bedrijf. Verder kijken nieuwkomers met een frisse blik naar vraagstukken en kijken zij over obstakels heen. Dit biedt ons dan weer nieuwe inzichten, wat voor nieuwe impulsen binnen projecten zorgt."

Op welke verbeteringen richten jullie je dan zoal?

Joris: "Zelf merk ik dat CMD studenten erg allround inzetbaar zijn. Ze leren via de opleiding de basics voor verschillende vakrichtingen. Als expert uit het werkveld zou ik graag zien dat studenten zich meer specialiseren in een bepaalde vakrichting. In de adviesraad focussen wij ons op het verkleinen van het gat tussen de opleiding en de werkvloer."

Martijn: "Een ding dat ik zie als extern gecommitteerde tijdens het afstuderen van CMD studenten is de wendbaarheid die zij moeten aannemen. Vanuit de opleiding worden andere eisen gesteld dan vanuit het bedrijf waar zij afstuderen. Avans Hogeschool let voornamelijk op competentie-eisen, waar de opdrachtgever zich voornamelijk richt op het eindresultaat van de student. Ik denk dat deze kloof kleiner moet worden met de focus op het werkveld waar de afgestudeerde student zich straks in gaat begeven."

Hoe maken de CMD studenten kennis met Have A Nice Day?

Joris: "Zoals Martijn al eerder noemde nemen wij deel aan verschillende activiteiten binnen de academie Industrie en Informatica. Tijdens de CMD introductieweek in het eerste jaar zijn wij opdrachtgever voor de YTI opdracht. Er werken dan ruim 150 CMD studenten aan een opdracht die vanuit ons wordt geformuleerd. Op deze manier komt een groot aantal studenten in aanraking met ons."

 

Ook dit jaar vond de YTI plaats op woensdag 31 augustus. Onder leiding van onze Creative Director Michiel de Nijs ontwikkelden 155 studenten geweldige nieuwe concepten ter promotie van de opleiding CMD.

2.waardevolle_samenwerking.jpg

Martijn voegt daaraan toe: "Wij zijn ook altijd aanwezig op de stagemarkt bij CMD. Vervolgens nemen wij deel aan de ’speed-meet’ bij CMD. Studenten die ons op de stagemarkt gezien hebben schrijven zich (naar eigen voorkeur) vaak in bij ons bedrijf voor de speed-meet waar wij +/- 30 tot 40 studenten in twee uur tijd spreken."

Joris: "Na de speed-meet solliciteren een aantal mensen van CMD naar een stage bij ons op kantoor. Het is schitterend om te zien wat voor een talent zich hier al aanmeldt. Wanneer stagiaires hun stage goed afronden en passen in ons team, ontstaat er misschien een mooie kans voor de toekomst."

Joris: "Tijdens de stage van een student is de ontdekkingstocht die hij maakt erg belangrijk. Door het proces, concept en design onder ogen te nemen weet je precies wat je stagiair in huis heeft. Persoonlijk vind ik het vooral interessant als een student laat zien dat hij verder durft te denken dan de voor de hand liggende methodieken en oplossingen."

3.waardevolle_samenwerking.jpg

Martijn: "In het laatste jaar van de CMD studenten nemen wij deel aan de afstudeerzittingen als extern gecommitteerde. Dit betekent dat wij als externe partij luisteren naar de afstudeerpresentaties van CMD studenten. Hier ervaren wij het proces dat zij doorlopen hebben waardoor wij vaak nieuw talent ontdekken."

Hoe wordt het niveau van de adviesraad hoog gehouden?

Martijn: "Avans Hogeschool neemt ons onder de loep door middel van een docentstage. Een docent van CMD komt controleren of wij als extern gecommitteerde waarde toevoegen aan het leerproces van studenten. Gelukkig doen we dat, we vullen immers nog steeds een stoel in de adviesraad."

Joris: "Onze deelname aan de adviesraad zorgt er overigens niet alleen voor dat het niveau van de opleiding CMD verbetert. Nee, het zorgt er ook voor dat Have A Nice Day alert en jong van geest blijft."

Tick, tock, tick, tock..